O STANDARDU IN CERTIFIKATU:

Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo je pomemben korak tako pri vsebinskem soočanju s prekariatom, kot pri povezovanju družbenih deležnikov. Brez premišljenih izhodišč, ki bi dostojnost dela ovrednotila s pravnega, zdravstvenega in socialnega zornega kota, ostaja družbena odgovornost najšibkejša prav ob samem odnosu do dela. Po drugi strani pa v boju proti prekarizaciji, država ne more uspeti brez dveh socialnih partnerjev. Doprinos podjetij ima zato v procesu veliko težo. (na uvodno stran)


Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo 

Certifikat za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo 


Standard IZSP.ND-2018:2022 predstavlja temelj odličnosti na področju stabilnega, odgovornega in trajnega zaposlovanja in vodenja dela. Gradi na jasnih načelih, ki so temelj napredne razvojne in kadrovske politike, osredotoča pa se na devet temeljnih področij znotraj socialno-delovnopravne, poslovno upravljalske in zdravstvene ravni. Na osnovi ugotovljenega stanja naši svetovalci pripravijo konkretno oceno stanja in predloge za izboljšanje razmer.

Standard so razvili strokovnjaki s področja ekonomije, delovnega prava in zdravja na osnovi analiz in poglobljenega dialoga, ki v Sloveniji in Evropski uniji na temo prekarnosti intenzivno poteka že vrsto let.

Doseganje Standarda IZSP.ND-2018:2022 ima več pozitivnih učinkov tako na produkcijo blaga ali storitev kot na poslovanje s strankami in partnerji.  Na ravni zaposlenih vodi v pozitiven premik v pripadnosti podjetju in k dobri klimi, posledično pa tudi k povečanju produktivnosti. V odnosu do zunanjih deležnikov je pomemben predvsem povečan družbeni ugled organizacije, zaradi česar se izboljša tako poslovanje kot privlačnost podjetja oziroma organizacije za tiste delavce, ki si jih prizadevajo dobiti konkurenčna okolja. 

Standard je primeren za mala, srednja in velika podjetja, ne glede na področje njihove dejavnosti.Certificiranje je postopek, s katerim podjetje dokazuje skladnost svojega poslovanja z zahtevami standarda IZSP.ND-2018:2022. Njegovo trajanje se prilagodi velikosti in strukturi podjetja, se pa razteza od treh mesecev do pol leta. 

Podlaga za pridobitev certifikata je sistem certificiranja Inštituta za študije prekariata. Certifikat je pisno zagotovilo neodvisne tretje stranke - certifikacijskega organa (Inštituta za študije prekariata), s katerim s zagotavlja skladnost vodenja, poslovanja in poslovne organiziranosti z zahtevami standarda. Podjetjem, ki so postopek zaključila, se certifikat podeli na enem od dveh certifikacijskih dnevov. Se pravi po dnevu dela oziroma po dnevu dostojnega dela. Zaupanje v standard in certifikacijske organe je temeljno načelo certificiranja.


Kontakt

E-pošta