Blog Skozi oči prekairata oziroma: Kaj o prekarnosti misli družba?

Zahvaljujoč kontinuiranemu raziskovanju, je pogled na prekarno delo eden od najbolje raziskanih v kontekstu sodobnih oblik dela. Na spletni strani Skozi oči prekariata lahko zberete mnenja in poglede, ki so jih naredili priznani raziskovalci in avtorji, pa tudi intervjuje na dano temo, ki so jih člani ekipe opravili z družbenimi deležniki, ki oblikujejo javno mnenje. (Na uvodno stran)