S kom sodelujemo?

Prekarnega dela se v inštitutu sočasno lotevamo strokovno in poljudnoznanstveno. Poleg raziskav, svetovanja, okroglih miz in javnih nastopov urejamo spletno stran Skozi oči prekariata, prvo tovrstno spletno stran pri nas.

Spletna stran je temelj družbenega diskurza, smo pa na njej sodelovali s številnimi raziskovalci in novinarji, ki se ukvarjajo s ano temo. Od bolj angažiranih analitikov, kot so dr. Jože P. Damijan, dr. Vojka Cestnik, dr. Karolina Babič, dr. Gorazd Kovačič, študentov družboslovja in 


humanistike, kot so Nina Ditmajer, Doman Žalac, Janja Pečan, Maša Dolanc, Meta Gantar, umetnikov, kot so Goran Vojnović, Alenka Sottler in Vinko Möderdorfer, do novinarjev, kot so Vasja Jager, Manja Kovačič, Matej Luzar in Lucijan Zalokar. Eden od pomembnih ciljev je večplastnost pogovora oziroma razširitev diskurza. Zato je poudarek na zelo raznolikih sogovornikih in avtorjih tako velik. (na uvodno stran)


Kontakt

E-pošta