Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije:

»Mislim, da je standard neprekarnega zaposlovanja pomemben korak za začetek učinkovitega odpravljanja prekarnega dela. Ker jasno postavljena pravila vpeljejo red, hkrati pa motivirajo deležnike, da se še resneje lotijo dela. Princip je podoben kot pri standardu človeku prijazne občine. Ko ga občina enkrat pridobi na prvi stopnji, dobi motivacijo za to, da z delom nadaljuje.Če gledamo s strani podjetja – javnega ali zasebnega – bo to vsekakor pomembna spodbuda. S strani države pa gre standard ne le pozdraviti, ampak tudi aktivno pomagati pri njegovi realizaciji. Potrebno je sprožiti plaz, ki bo družbeno odgovornost povrnil v prvi plan. To je dejstvo, ki se ga zelo veliko ljudi danes sploh ne zaveda, je pa to zavoljo tega še pomembnejše.«

Intervju z Marjanom Šarcem.


mag. Dejan ŽidanPredsednik Državnega zbora Republike Slovenije:

»Dobro je, da jasnim pravilom sledijo prakse in standardi, ki jih podjetja in organizacije sprejmejo same in s tem izboljšajo okolje, v katerem delajo. Prepričan sem namreč, da je ideja, po kateri se da do želenega cilja priti le z represijo in strogimi ukrepi, pomanjkljiva. Standard se mi zdi zelo pomemben korak naprej. Verjamem sicer, da bo za njegovo vpeljavo potrebnega nekaj časa, da bodo podjetja potrebovala določeno obdobje, da bi uvidela pozitivne lastnosti in ga začela sprejemati, sem pa prepričan, da imamo pri nas tudi zelo trdna družbeno odgovorna podjetja, ki bodo znala videti vrednost certifikata. In ko se bodo našle tri, štiri lastovice, se bo ob novem standardu začela oblikovati jata naprednih in odličnih družb.« 

Intervju z mag. Dejanom Židanom.


Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 

»Vpeljava standarda neprekarnega zaposlovanja je odlična ideja, ki jo osebno zelo podpiram. Prepričana sem, da bo v soočanje s prekarnostjo vpeljala pomembna nova izhodišča, ki bodo olajšala delo vseh, ki se s tem problemom ukvarjajo. Ko bodo velika, uspešna podjetja uveljavila certifikat, jim bodo sledili ambiciozni podjetniki, ki želijo biti med najboljšimi tudi po standardih odnosa do zaposlenih in do dela.« 

Intervju s Ksenijo Klampfer.


Andreja Katič, ministrica za pravosodje:

»V kolikor se bodo tudi zaposlovalci aktivno lotili odprave prekarnosti, bomo korak naprej naredili hitreje in odločneje. Dejstvo namreč je, da mora v boju proti prekarnosti dejavna postati celotna družba. Ne le vlada ali tisti, ki zagovarjajo pravice dela. Pomembno je, da so vključeni vsi, ki znotraj socialnega dialoga uravnavajo ključne odnose.« 

Intervju z Andrejo Katič.


Luka Mesec, koordinator Levice:

"Uvedba standarda (za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno zaposlovanje) bi bila dobrodošla. Tako, kot podjetja razlikujemo po kakovosti njihovih izdelkov, jih bomo morali začeti tudi po njihovi skrbi za zaposlene in okoljskemu odtisu, ki ga puščajo.« 

Intervju z Lukom Mesecem.