O INŠTITUTU ZA ŠTUDIJE PREKARIATA:

Inštitut za študije prekariata je nevladna organizacija, ki se ukvarja s proučevanjem vzrokov in posledic razvoja prekariata. Sodeluje z raziskovalci, analitiki in novinarji, ki se posvečajo slabšanju pogojev, v katerih delajo zaposleni. Osrednje orodje, ki ga je Inštitut za študije prekairata razvil, je Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo (IZSP.ND-2018:2022), s katerim se podjetja in organizacije aktivno vključujejo v razvoj družbeno odgovornega in trajnostnega razvoja. (na uvodno stran)


Dejavnosti inštituta:

Inštitut opravlja dejavnosti, ki so vezane na strokovno delo in raziskovanje, hkrati pa tudi na založništvo. Skladno z njegovim poslanstvom so osnovna naslednja področja dela:

Certificiranje:

  • Certifikat (IZSP-CND) Inštitut za študije prekariata podeljuje v skladu s Standardom za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno zaposlovanje (IZSP.ND-2018:2022). Standard jasno postavlja postopek pridobivanja certifikata, kriterije in organizacijske okvire. Podjetja in organizacije, ki omenjeni certifikat pridobijo, z njim dokazujejo, da pri zaposlovanju in odnosu do zaposlenih sledijo sodobnim smernicam, ki jih postavljajo ključne mednarodne organizacije.

Znanstveno raziskovanje:

  • Inštitut je organiziral dva znanstvena simpozija, na katerih so se zbrali predstavniki vseh slovenskih javnih univerz in s tem okrepili povezovanje strokovnih pogledov na prekarno zaposlovanje. V letu 2018 smo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali poglobljeno strokovno diskusijo, v kateri je sodelovalo 20 raziskovalcev. Ob okrogli mizi, na kateri sta ob sodelavcih in direktorju Inštituta za študije prekariata sodelovala tudi ministrica za delo in minister za gospodarstvo, je bil predstavljen skupni zbornik.

Svetovanje:

  • Člani in strokovni sodelavci Inštituta za študije prekariata podjetjem in organizacijam nudimo pomoč in strokovno svetovanje s področja odgovornega odnosa do zaposlenih v korporativnem, v delovnopravnem, normativnem, v socialnem smislu in v zdravstvenem smislu. 

Založništvo:

  • Založništvo je ena temeljnih dejavnosti Inštituta za študije prekariata. V letu dni smo objavili tri zbornike, naši predstavniki pa so sodelovali tudi pri objavi strokovnih del, ki so jih pripravljali člani akademske sfere. Posvetili smo se predvsem vprašanju, kako prekarnost razumejo nosilci javnih funkcij in ljudje, ki vodijo javno mnenje. 

Organizacija strokovnih srečanj:

  • O srečanjih, ki jih je organiziral Inštitut za študije prekariata v preteklih treh letih lahko več preberete na tej povezavi. V diskurz smo vključili predstavnike različnih inštitucij.

Kontakt

E-pošta