KNJIŽNICA STROKOVNIH TEKSTOV IN RAZPRAV O PREKARNOSTI:

Prispevki in pogledi na temo posledic prekarnosti so pomembni tako za strokovni kot tudi za širši družbeni diskurz. Zato smo v sodelovanju s številnimi kolegi in sodelavci pripravili vrsto razmislekov, intervjujev in tudi strokovnih razprav. Da bi jih bilo lažje pregledati, smo jih uredili tako, da so dostopni na enem mestu. (Na uvodno stran)


Pregled akademskih prispevkov:

V analizi prekarnosti smo k razmisleku povabili strokovnjake in raziskovalce z različnih področij. Pomembni so pogledi predstavnikov politologije, sociologije, ekonomije, prava in zdravstva. Zato smo k sodelovanju in razmisleku povabili analitike z vseh področij. Svoj pogled so v skupni diskurz podali bodisi po simpoziju, ki ga je na temo prekarnosti leta 2017 organiziral Inštitut za študije prekariata, bodisi posamično prek razmislekov za spletno stran Skozi oči prekairata.

Na tem mestu lahko preberete:


Intervjuji na temo prearnosti:

K razmisleku na temo prekarnosti smo povabili predstavnike državne in javne uprave. Zanimalo nas je, kako oni gledajo na probleme, ki jih s seboj prinaša prekarnost in kako gledajo na potencialne rešitve. Intervjuje, ki jih je za spletno stran Skozi oči prekata naredil Črt Poglajen s sodelavci, tu zbiramo na enem mestu. Si pa na osnovni strani lahko ogledate mnogo več gradiv tako v obliki poglobljenih tekstovnih prispevkov kot tudi v obliki video in avdio gradiv.

Naredili smo intervjuje z: