Kaj je prekarnost?

Pod pojmom "prekarnost" se je v preteklosti združevalo več med seboj neusklajenih razumevanj. In večina teh razumevanj se je osredotočala na tipe zaposlitev ne na elemente, ki bi posamezno delo ali zaposlitev delali prekarno. Tako je ožja opredelitev prekarnosti, ki jo je nekoč zagovarjalo tudi resorno ministrstvo, pod pojem združevala espejevstvo in civilne pogodbe, širša opredelitev pa je k temu prištevala še zaposlitve za določen čas, zaposlitve za skrajšan delovni čas, agencijsko delo in delo od doma.
   Po posvetu s stroko smo na Inštitutu za študije prekariata naredili opredelitev, ki se osredotoča na elemente prekarnosti, ne na sam tip zaposlitve. Prekarnost tako razumemo kot:  Prekarno delo, v 


najširšem smislu, zajema vsako zlorabo oddaje dela ali zaposlitve s strani delodajalca, ki privede do stiske, odvisnosti ali negotovosti ter posledično do socialne ogroženosti prevzemnika dela ali zaposlitve.
   Dana opredelitev je primerna, ker se v času pospešene fleksibilizacije trga dela novi tipi zaposlitev pojavljajo zelo hitro. Opredelitev, ki bi temeljila na tipu zaposlitve ali dela, bi bila zato zelo hitro zastarela.  Po drugi strani pa prihaja tudi do uvajanja elementov prekarnosti v redne oblike zaposlitev. Se pravi v delo za nedoločen čas. Tako da je tipska ločitev pomanjkljiva tudi pri razumevanju razmerij med zaposlitvami za določen čas in zaposlitvami za nedoločen čas. (na uvodno stran)

Kontakt

E-pošta