Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo (IZSP.ND-2018:2022)

Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo predstavlja temelj odličnosti na področju stabilnega, odgovornega in trajnega zaposlovanja in vodenja dela. Postavlja jasna načela na osnovi katerih je mogoče udejanjiti temelje napredne razvojne in kadrovske politike. Osredotoča se na devet temeljnih področij znotraj poslovno upravljavskega, pravno normativnega, socialno-delovnopravnega in zdravstvenega nivoja. Na osnovi kriterijev in ugotovljenega stanja naši strokovni sodelavci pripravijo konkretno oceno stanja in predloge za izboljšanje razmer.

Standard so razvili strokovnjaki s področja ekonomije, delovnega prava in zdravja na osnovi analiz in poglobljenega dialoga, ki v Sloveniji in Evropski uniji na temo prekarnosti intenzivno teče že vrsto let.

Doseganje Standarda za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo ima več pozitivnih učinkov tako v notranji strukturi, kot v poslovanju s strankami in partnerji. Na ravni zaposlenih je pomemben pozitiven premik v pripadnosti podjetju in dobri klimi, posledično pa tudi povečanju produktivnosti. V odnosu do zunanjih deležnikov pa je pomemben predvsem povečan družbeni ugled podjetja oziroma organizacije, zaradi česar se izboljša tako poslovanje, kot interesantnost podjetja oziroma organizacije za tiste delavce, ki si jih želijo pridobiti konkurenčne organizacije.

Standard je primeren za mala, srednja in velika podjetja, neglede na področje, s katerim se ukvarjajo.