S kom sodelujemo?

Prekarnega dela se v inštitutu lotevamo strokovno, pa tudi poljudnoznanstveno. Poleg raziskav, svetovanja, okroglih miz in javnih nastopov urejamo spletno stran Skozi oči prekariata, ki je prva stran pri nas, ki je v celoti posvečena prekarnosti.

Stran je temelj družbenega diskurza, smo pa na njej sodelovali s številnimi raziskovalci in novinarji, ki se ukvarjajo s temo. Od bolj angažiranih analitikov, kot so dr. Jože P. Damijan, dr. Vojka Cestnik, dr. Karolina Babič, dr. Gorazd Kovačič, študentov družboslovja in humanistike, kot so Nina Ditmajer, Doman Žalac, Janja Pečan, Maša Dolanc, Meta Gantar, umetnikov kot so Goran Vojnović, Alenka Sottler in Vinko Möderdorfer, do novinarjev kot je Vasja Jager, Manja Kovačič, Matej Luzar in Lucijan Zalokar. Eden od pomembnih ciljev je večplastnost pogovora. Oziroma razširitev diskurza. Zato je poudarek na zelo raznolikih sogovornikih in avtorjih tako velik. 

(na uvodno stran)