Prekarno delo, v najširšem smislu, zajema vsako zlorabo oddaje dela ali zaposlitve s strani delodajalca, ki privede do stiske, odvisnosti, ali negotovosti ter posledično do socialne ogroženosti prevzemnika dela ali zaposlitve.

Preberi več

Kontakt

E-pošta