Opredeljitev prekariata:

DSC_9114JPG
Prekariat na Inštitutu za študije prekariata razumemo kot:
"Prekarno delo, v najširšem smislu, zajema vsako zlorabo oddaje dela ali zaposlitve s strani delodajalca, ki pripelje do stiske, ki pripelje do stiske, odvisnosti ali negotovosti ter posledično do socialne ogroženosti prevzemnika dela ali zaposlitve."