Kaj je prekarnost?

Prekarnost je v preteklosti združevala več med seboj nepovezanih razumevanj. In večina teh razumevanj se je osredotočala na tipe zaposlitev, ne na elemente, ki bi posamezno delo ali zaposlitev delale prekarno. Tako je ožja opredelitev prekarnosti, ki jo je nekoč zagovarjalo tudi ministrstvo, pod pojem združevalo espejevstvo in civilne pogodbe dela, širša opredelitev, pa je k temu prištevala še zaposlitve za določen čas, zaposlitve za skrajšan delavni čas, agencijsko delo in delo od doma. 

Po posvetu s stroko, smo naredili opredelitev, ki se osredotoča na elemente prekarnosti, ne na tip zaposlitve. Prekarnost razumemo kot:

Prekarno delo, v najširšem smislu, zajema vsako zlorabo oddaje dela ali zaposlitve s strani delodajalca, ki privede do stiske, odvisnosti, ali negotovosti ter posledično do socialne ogroženosti prevzemnika dela ali zaposlitve.

Dana opredelitev je primerna zaradi dveh ključnih razlogov. V obdobju fleksibilizacije trga dela se pojavljajo vedno nove oblike dela in zaposlitev, ki so po svoji naravi prekarne. Hkrati pa prihaja tudi do prekarizacije rednih oblik dela. Se pravi do uvajanja elementov prekarnosti v zaposlitve za nedoločen čas. 

(na uvodno stran)